CÔNG TY TNHH SAFETECH
News

News

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

Ngày đăng: 11/04/2019 , Lượt xem:

Một vụ nổ bụi là một mối đe dọa phổ biến đối với các ngành công nghiệp chế biến. Trong vòng mười năm qua, trên toàn thế giới đã xảy ra hàng chục vụ...

BẢO VỆ NHỮNG GÌ QUAN TRỌNG

Ngày đăng: 11/04/2019 , Lượt xem:

Mỗi người sử dụng lao động phải bảo vệ con người và cơ sở của họ và đảm bảo sản xuất không bị gián đoạn.

MỨC ĐỘ CỦA RỦI RO DO CHÁY NỔ LÀ BAO NHIÊU?

Ngày đăng: 11/04/2019 , Lượt xem:

Cháy nổ là những yếu tố rủi ro lớn trong nhiều ngành công nghiệp

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED