VAN CHỐNG NỔ NGƯỢC

Van cách ly chống cháy nổ ngược cung cấp cho khách hàng khả năng ngăn ngừa hiệu quả việc truyền nổ giữa các công nghệ được kết nối. Cánh đảo gió cách ly nổ cô lập vụ nổ trong toàn bộ đường ống của các hệ thống hút. Do đó, nó phù hợp không chỉ để ngăn chặn sự truyền nổ ở đầu vào đến bộ lọc hoặc lốc xoáy mà còn để cách ly vụ nổ trên đường ống đầu ra khỏi hệ thống lọc (được gọi là phía sạch của bộ lọc). Các tùy chọn lắp đặt khác của B-FLAP I, chẳng hạn như trên đường hút tới máy nghiền, trên đầu vào, nơi nguyên liệu chảy đến máy sấy và các thiết bị tương tự khác.

Cánh đảo gió cách ly nổ B-Flap I có thể ngăn chặn sự lan truyền của vụ nổ do bụi hữu cơ, nóng chảy, thô và kim loại...

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED