CẢNH BÁO TIA LỬA GRECON

Trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, nơi các vật liệu rời được chế biến, hỏa hoạn và nổ bụi xảy ra lặp đi lặp lại trên toàn thế giới với hậu quả sâu rộng.

Sự gián đoạn của quá trình sản xuất gây ra theo cách này dẫn đến chi phí tiếp theo đáng kể, bên cạnh các thương tích cá nhân và thiệt hại tài sản. Với Hệ thống phát hiện và dập tắt tia lửa GreCon, các nguy cơ hỏa hoạn có thể được ngăn chặn bằng một kỹ thuật đặc biệt: phát hiện, nhanh như chớp và tự động dập tắt năng lượng đánh lửa trước khi đám cháy có thể phát sinh.

Đối với các ứng dụng tiêu chuẩn. Phát hiện - kiểm soát - dập tia lửa
Có thể lập trình riêng cho các giải pháp điều khiển phức tạp
Để có hiệu suất phát hiện tốt nhất trong mọi môi trường
Phát hiện nguồn đánh lửa tốt nhất trong điều kiện tối

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED