CÔNG TY TNHH SAFETECH
Hóa chất-Dược phẩm

Hóa chất-Dược phẩm

Hóa chất-Dược phẩm

Các giai đoạn khác nhau của các quá trình hóa học và dược phẩm tạo ra các bụi cần được thu giữ và lọc đúng cách.

Ví dụ, những bụi này có thể được bắt nguồn từ:

tải / định lượng sản phẩm bột vào lò phản ứng / máy trộn;
dỡ tải lên các đai làm mát bằng hóa rắn;
hoạt động đóng gói / đóng gói;
tĩnh, giường chất lỏng, spry và / hoặc hoạt động sấy turbo;
hoạt động xay xát;
v.v.
Điều đặc biệt quan trọng là phải nhận thức được nguy cơ nổ do các bụi này gây ra!

Các bài viết khác

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED