CÔNG TY TNHH SAFETECH
Công nghiệp chế biến và năng lượng

Công nghiệp chế biến và năng lượng

Công nghiệp chế biến và năng lượng

Nederman cung cấp các giải pháp thiết kế tiên tiến và các hệ thống lớn để lọc không khí công nghiệp thông qua các thương hiệu phụ của chúng tôi Nederman MikroPul và Nederman Pneumafil. Nederman MikroPul là nhà sản xuất hàng đầu về hệ thống kiểm soát bụi và thu hồi tài nguyên cho các ứng dụng công nghiệp trên toàn thế giới. Độ sâu chuyên môn của chúng tôi và phạm vi rộng lớn của công nghệ và tài nguyên toàn cầu cho phép chúng tôi đáp ứng thực tế mọi yêu cầu lọc hoặc làm sạch khí. Nederman Pneumafil sản xuất các hệ thống khí vào của tuabin khí để lắp đặt trên toàn thế giới. Các hệ thống không khí đầu vào được thiết kế để bảo vệ và nâng cao hiệu suất bất kể điều kiện môi trường địa phương.

giải pháp :

- bộ lọc 

- bộ lọc max

 

Các bài viết khác

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED