Cơ khí

Cơ khí

Cơ khí sử dụng máy móc có năng suất cao với tốc độ cắt cao đòi hỏi dòng chất làm mát lớn, và cũng tạo ra rất nhiều sản phẩm phụ. Cơ khí cũng tạo ra sương mù dầu hoặc chất làm mát gây nguy hiểm cho sức khỏe của nhân viên và có thể gây ra vấn đề trong sản xuất. Giọt chất lỏng siêu nhỏ có thể ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử nhạy cảm trong máy móc, có thể dẫn đến dừng hoạt động đột ngột. Giải quyết những vấn đề này bằng cách sử dụng hệ thống lọc sương mù dầu hiệu quả, xử lý vật liệu và tái chế chất làm mát của Nederman mở ra cơ hội lớn để giảm chi phí và tăng doanh thu. 

Khái niệm gia công Nederman đã được phát triển để cung cấp cho các công ty gia công kim loại các sản phẩm và hệ thống đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của họ. Chúng tôi là công ty duy nhất trên thế giới có bức tranh tổng thể về những thách thức không khí sạch trong gia công kim loại và cách giải quyết chúng. Các giải pháp của chúng tôi giúp đạt được môi trường làm việc tốt hơn, giảm tác động môi trường và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Quản lý chip

  • Năng suất tốt hơn của kim loại tinh chế
  • Ít cần lưu trữ và xử lý các vòng quay đồ sộ

Thu gom / lọc sương

  • Tuân thủ các quy định chất lượng không khí trong nhà 
  • Giảm thời gian nghỉ ốm
  • Ít bảo trì và làm sạch thiết bị điện tử và điều khiển

Tái chế chất làm mát

  • Cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm thông qua xử lý chất làm mát hiệu quả
  • Tái sử dụng chất làm mát cải thiện lợi nhuận và giảm căng thẳng cho môi trường
Các bài viết khác

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED