CÔNG TY TNHH SAFETECH
Ngành công nghiệp

Ngành công nghiệp

Hàn và Cắt Kim Loại

Ngày đăng: 11/04/2019 , Lượt xem:

Hàn giải pháp tổng hợp khai thác khói để giúp thực hiện quá trình chế tạo và cắt kim loại an toàn và hiệu quả.

Hóa chất-Dược phẩm

Ngày đăng: 26/06/2019 , Lượt xem:

Chế biến gỗ

Ngày đăng: 26/06/2019 , Lượt xem:

Gỗ, vật liệu gần gũi nhất do thiên nhiên ban tặng

Chế Biến Thực Phẩm

Ngày đăng: 26/06/2019 , Lượt xem:

Dễ dàng vệ sinh trong chế biến thực phẩm để đáp ứng yêu cầu vệ sinh quốc tế

Cơ khí

Ngày đăng: 11/04/2019 , Lượt xem:

Giữ cho cơ sở không có chip kim loại và sương mù dầu nguy hiểm bằng cách quản lý chip, thu gom dầu và chất làm mát và tái chế chất làm mát

Cửa hàng sửa chữa xe

Ngày đăng: 06/05/2019 , Lượt xem:

Nederman có các sản phẩm hiệu quả về chi phí và các giải pháp hoàn chỉnh để khai thác khí thải xe và cung cấp và quản lý hiệu quả dầu và chất lỏng.

Công nghiệp chế biến và năng lượng

Ngày đăng: 06/05/2019 , Lượt xem:

Nederman MikroPul, một phần của Tập đoàn Nederman, chuyên về các giải pháp không khí sạch cho các ngành công nghiệp chế biến nặng và sản xuất điện.

Gia công composite

Ngày đăng: 11/04/2019 , Lượt xem:

Cải thiện điều kiện làm việc, tối ưu hóa thời gian hoạt động và bảo vệ sản xuất với bộ thu bụi Nederman cho các ngành công nghiệp gia công composite

Xử lý vật liệu và tái chế

Ngày đăng: 06/05/2019 , Lượt xem:

Biến chất thải sản xuất và các sản phẩm phụ thành nguồn lợi nhuận với các giải pháp Nederman để xử lý và tái chế nguyên liệu.

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED