CÔNG TY TNHH SAFETECH
Giới thiệu

Giới thiệu

Safetech dịch vụ trong ngành công nghiệp về cung cấp các sản phẩm và giải pháp trong lọc không khí công nghiệp đáp ứng kỳ vọng cao về chất lượng và lợi nhuận. Điều gì tạo Safetech ngoài nhà cung cấp giải pháp trong lọc không khí là nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên có kiến thức và kỹ thuật của chúng tôi có khả năng để xác định nhu cầu cụ thể của bạn, và khả năng của chúng tôi để cung cấp cho bạn với các sản phẩm hoặc dịch vụ đúng với giá hợp lý. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ con người, hành tinh và các sản phẩm khỏi tác hại của các quy trình công nghiệp. Bằng cách đó, chúng tôi góp phần vào việc sản xuất hiệu quả, lợi ích môi trường và nơi làm việc an toàn hơn.

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED