CÔNG TY TNHH SAFETECH
HỆ THỐNG ĐIỆN DỰ PHÒNG TÙY CHỈNH

HỆ THỐNG ĐIỆN DỰ PHÒNG TÙY CHỈNH

HỆ THỐNG ĐIỆN DỰ PHÒNG TÙY CHỈNH

Nguyên mẫu / Thiết kế Khái niệm thực tế. Các chuyên gia thiết kế của chúng tôi cung cấp hỗ trợ cá nhân cho thiết kế / khái niệm khách hàng. Chúng tôi có thể giúp phát triển thông số kỹ thuật của bạn và tạo hoặc sửa đổi nguyên mẫu. Tĩnh điện cung cấp các thông tin kỹ thuật liên quan đến kỹ thuật sản xuất và vật liệu. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng của chúng tôi về những lợi thế và hạn chế của quá trình.

Chúng tôi cung cấp chất lượng hàng đầu và dịch vụ tuyệt vời, tất cả ở mức giá cạnh tranh. Tĩnh điện là nguồn duy nhất cho nhu cầu chế tạo và hoàn thiện kim loại của bạn.

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED